Årsmøtedokumenter

PÅ DENNE SIDEN BLIR DET KUN LAGT UT DOKUMENTER FOR INNEVÆRENDE ÅR – 2017. 

Følgende dokumenter (årsmøteinnkalling m v) ble utsendt tidligere(60 dager før årmøtedato):

Årsmøteinnkalling 2017

Årsmøteagenda 2017

Årsmøteregler – 2017

Vedtaksprotokoll 2016-17

Utskriftsvennlig versjon  Alle dokumenter i ett: Årsmøtedokumenter 2017