Kiwanisnytt nr 6 – september 2017

 24 sider med masse Kiwanis-stoff – vi  bygger!

Kiwanisnytt_06_17

Kiwanisnytt er medlemsblad for Kiwanis Norden og utgis kun i elektronisk utgave.

Sendes pr. mail til klubber og medlemmer.

Publiseres også på sosiale medier som Facebook og Twitter.

«Kiwanis er en internasjonal humanitær organisasjon av frivillige
som aktivt arbeider for barn og unge.»