Nytt Kiwanisår – nye koster

Nytt Kiwanisår starter 1. oktober

Kiwanis har et administrativt år som begynner 1. oktober og slutter 30 september året etter. På denne dagen overtar alle tillitsvalgte sine jobber.

Dette gjelder også her i  District Norden, alle divisjonene og alle klubbene.

Vi håper at Kiwanisåret 2017 – 2018 blir et godt år for organisasjonen og setter oss i stand til å hjelpe og støtte mange barn og unge.