Kiwanisnytt nr 2 for 2017 – 2018 er her

Nytt nummer av Kiwanisnytt er her.

Se, les og nyt; her er det masse stoff, og godt stoff.
Kiwanisnytt_02_17_18

Se informasjon om neste konvent: http://kiwanis.no/distriktet-og-klubbene/konventer/neste-konvent/