Arven etter Kiwanis – Formidabel giverglede

Kiwanis Albaniahjelpen (KA)skal avvikles våren 2018, med sluttrapport til årsmøtet under konventet i september. KA har da drevet nødhjelpsarbeid i Albania i 25 år.

I den forbindelse har en satt seg som mål å kunne overrekke en ny, brukt minibuss som ARVEN ETTER KIWANIS  ved avslutningen i mai 2018. Bussen vil, lik dagens buss (se bildet), bli dekorert med DONATED BY KIWANIS, og blir daglig å se i bybildet.

For å samle midler til ny buss har det bl a vært anmodet om at Kiwanisklubbene i Norden bidrar.

Responsen har vært formidabel og nå i mars måned var innsamlede midler kommet opp i 230 000,- kroner, en sum som gjør det mulig allerede å anskaffe en ny, brukt buss med god standard. Dette er selvsagt KAs president Falk Bakke svært glad for.

Hvor glad presidenten er fremgår av nedenstående brev:

Hei.
Vi  (KA) vil med dette takke hjerteligst for den støtten vi har mottatt som bidrag til å realisere ARVEN ETTER KIWANIS  –  en ny, brukt minibuss som en forutsetning for å kunne drive prosjektene våre videre i Albania. Som kjent overtar Norsk Nødhjelp ansvaret for videre drift fra mai 2018.

Systemet internt i Kiwanis er jo slik at støtte fra klubbene til KA skal kanaliseres gjennom KIDNs humanitærkonto, for deretter å bli overført til  KA i løpet av kort tid.
Vi har for vane å sende takkebrev til giverklubber hakk i hæl med at vi får melding om bidrag. Vi har først nå fått oversikt over eventuelle bidrag siden Konventet, og var nå rimelig spent på om våre to «tiggebrev»  (okt. 17 og feb.18) hadde gitt noe resultat.

Gleden ble desto større da vi for noen dager siden fikk melding om at til sammen kr. 78.000 hadde blitt overført fra KIDNs hum.konto til KAs konto. Etter det igjen har vi fått overført kr. 20.000 fra KC Oslo, og vi har et tidligere tilsagn fra KC Sarpsborg om tilskudd på kr. 10.000. Maken til giverglede fra tilsammen 17 klubber!!

Summen av alt dette er at vi i skrivende stund (15. mars 2018) har totalt kr. 230.000 til anskaffelse av ny, brukt buss! For den summen kan det anskaffes en buss av nyere dato og med en slik standard at vi kan regne med at bussen kan brukes i noen år før det påløper vedlikeholdskostnader.

Planen er at bussen skal anskaffes i september. Vi vil vente så lenge som mulig i påvente av avklaring på søknader utenom Kiwanis. Jo større sum til disposisjon – desto bedre kvalitet på bussen.

Igjen; – TUSEN TAKK FOR STØTTEN FRA DE KLUBBENE SOM HAR BIDRATT, OG VI BEKLAGER AT FORSINKELSER IKKE HAR GJORT DET MULIG FOR OSS Å FÅ KJENNSKAP TIL STØTTEN FØR FOR ET PAR DAGER SIDEN.

Med vennlig hilsen

KIWANIS ALBANIAHJELPEN

Falk Bakke, President