KIDN klar med regelverket for personvern

Behandling av personopplysninger

Prosessen med oppfølging av det nye regelverket er godt i gang i Kiwanis Norden. Informasjon, avtaler og maler ble sendt til klubbene 28. mai. Det betinger noe arbeid med frist 1. juli. Se forøvrig lenken nederst på siden – Personvern.

25. mai 2018 trådte EUs nye personvernforordning, The General Data Protection Regulation (GDPR), i kraft. Dette er i praksis en ny lov for personvern, og den vil endre måten vi samler inn, bruker, håndhever og lagrer persondata på. Den skal implementeres i alle lokale personvernlover i hele EU og EØS-området. Den vil gi innbyggerne større kontroll over sine egne personopplysninger og skal sikre at informasjonen beskyttes i hele Europa. For eksisterende lov i Norge – Personopplysningsloven – se lovdata.no – paragraf 19. (Oppdatert norsk lov ble vedtatt av Stortinget 22. mai 2018, men iverksettes først i juli).Den nye forordningen er i stor grad en videreføring av eksisterende regelverk, men kravet til behandling av personopplysninger er skjerpet. I tillegg er individets rettigheter styrket.

Kiwanis District Norden (KIDN) har forberedt overgangen og det er utarbeidet både en databehandler-avtale og mal for personvernerklæring. Dokumentene er sendt til alle klubbene og er i tillegg lagt ut her.
Distriktet (KIDN), som databehandler, har laget en databehandleravtale som regulerer forholdet mellom KIDN og den enkelte klubb. Hver klubb signerer avtalen og returnerer den deretter til distriktet.
Klubbene som bruker og behandlingsansvarlig, må lage egne personvernerklæringer. Et eksempel på slik erklæring er vist nedenfor og kan brukes som mal når klubbene skal lage sin personvernerklæring.