Medlemsansvarlig

Medlemsansvarlig holder District Nordens medlemsdatabase oppdatert

 

Medlemsdatabasen inneholder oversikt over alle medlemmer i District Norden.

Data rapporteres månedlig av Medlemsansvarlig til KI og KIEF.

Oppdatering av databasen skjer ved faste rapportrutiner fra den enkelte klubb til Medlemsansvarlig. Til rapporteringen benyttes skjemaet «Memberform».

Medlemsdata er bl. a. inngangsverdiene i matrikkelen – eller medlemsregisteret. Dette er en medlemsoversikt oppsatt klubbvis i alfabetisk rekkefølge.

Matrikkelen settes opp og ajourholdes kontinuerlig av webmaster; medlemsansvarlig sender alle data og endringer til disse til webmaster.

Medlemsansvarlig sender månedlig ut en rapport over medlemssituasjonen – Membership – til distriktets forskjellige ledd og rapportere rutinemessig til KI/KIEF

 

Tove Fiksdal 2
Medlemsansvarlig er for tiden Tove Fiksdal, Kiwanis Club Nordby

På DS 1 2015-16 fikk medlemsregisteransvarlig følgende mandat:

MEDLEMSREGISTERANSVARLIG – mandat 2015-16