Eliminate x

Eliminate – verdensprosjekt for Kiwanis International

_

Eliminate logoPå kiwaniskonventet i Las Vegas 2010 ble et nytt stort prosjekt for Kiwanis kunngjort etter at man hadde hatt en runde med forslag. Les mer under lenkene til venstre og i Kiwanisnytt.
Prosjektet gikk frem til 2015, da KI var 100 år, og hadde en overordnet målsetting på verdensbasis om å samle inn 110 mill. USD.
Målsettingen rent økonomisk ble nådd innen fristen, men det gjenstår enda mye feltarbeid i flere nasjoner.
 X
Prosjektet ble formelt avsluttet i 2015 som forutsatt, men mange klubber og andre har forpliktet seg i noen år fremover til å fortsette innbetalingen av midler. Samtidig arbeider UNICEF i felten i de nasjoner der utryddingen av problemet enda ikke er løst. I 2016 gjenstår det enda 19 nasjoner.
 X
 Kontonummer: Kiwanis District Norden 6276.05.34574

E-post: eliminate@kiwanis.no


Bakgrunn for prosjektet

Stivkrampe dreper ett barn hvert 9.minutt.

Kiwanis International og UNICEF samarbeider om Eliminate prosjektet i en global kampanje for å bekjempe og utrydde stivkrampe blant mødre og nyfødte innen 2017.

Stivkrampe dreper rundt 60.000 babyer og mange av deres mødre hvert år. Sykdomsforløpet er smertefullt. Nyfødte lider av sterke kramper og er ekstremt følsomme for lys og berøring.

For å eliminere stivkrampe må mer enn 100 millioner mødre og deres fremtidige barn vaksineres. Det skal vi og kan vi få til gjennom Eliminate prosjektet.

Kiwanis klubbene rundt om i verden skal bidra med 110 millioner dollar. Disse midlene gjør det mulig for UNICEF å kjøpevaksiner, sprøyter, sikre lagring og transport og få tusenvis av dyktige medarbeidere til å informere og sette vaksine.

Stivkrampe nærmer seg eliminering på verdensbasis. Nå er det de fattigste landene og de steder som er vanskeligst å nå som gjenstår. Med Kiwanis og UNICEF på laget er det mulig å nå de siste utsatte barna og deres mødre. Med denne kampanjen sender vi et budskap om at alle kvinner, uansett hvor de lever, fortjener å føde friske barn, barna deres fortjener å vokse opp og få mulighet til å oppnå sitt fulle menneskelig potensial. Vi i Kiwanis og UNICEF gjør at barn blir sett både lokalt og internasjonalt.

 

Se videoen «Det begynner med deg»


Samarbeid med UNICEF

Kiwanis og UNICEF har en felles plattform: Sammen for barn – Sammen for fremtiden

UNICEF er verdens ledende hjelpeorganisasjon for barn og jobber for at ALLE barn skal få de samme rettighetene som er nedfelt i Barnekonvensjonen.

global_logo_2013UNICEF kjemper barn og unges sak med fokus på de mest utsatte og arbeider primært med å forbedre levekårene til barn i utviklingsland. Vår erfaring og tilstedeværelse har gitt oss kunnskap om hva som må til og kraften for å skape varige endringer. Engasjementet og arbeidet er basert på prinsippene om toleranse, gjensidig forståelse, solidaritet og fred mellom folkene.

UNICEF er politisk og religiøst uavhengig.

UNICEF Norge`s visjon er å være en drivende kraft for en verden der alle barns rettigheter blir realisert. Vi jobber målrettet for å spre kunnskap om, påvirke og skape engasjement for å sikre nødvendige midler til å realisere barns rettigheter i verden.

UNICEF er takknemlig for, nok en gang, å ha Kiwanis med på laget i å forme fremtiden. Dere tror på endring – dere tror på en verden fri for stivkrampe. Sammen kjemper vi for at alle barn og deres mødre får den nødvendige vaksineringen som trengs for å bekjempe stivkrampe.

UNICEF’s toppleder Anthony Lake har uttalt: ” Vi har flere og flere bevis for at investeringer i sosial sektor, og i barns rettigheter, spesielt i barns helse og utdanning, bryter eksisterende fattigdomssirkler, skaper mer stabile samfunn og bidrar til bærekraftig vekst”.

Vi i UNICEF tror at fremtiden formes av de som har mest tro på at den kan endres.

_

Kiwanis International’s (KI) mål

KI skal samle inn 110 mill. USD til vaksinasjonsprogrammet Eliminate, som skal utrydde (eliminere) stivkrampedøden hos mødre og barn på verdensbasis.

 

Kiwanis International Distrikt Norden’s (KIDN) mål

KIDN skal samle inn 4 mill. NOK til vaksinasjonsprogrammet Eliminate, som skal utrydde (eliminere) stivkrampedøden hos mødre og barn på verdensbasis.