Fullmakter

ÅRSMØTEFULLMAKTSKJEMA FOR KLUBBDELEGATER

Fullmaktskjema for Årsmøtet 2017 vil bli lagt ut straks det er ferdig.

 

Fylles ut og sendes Distriktssekretæren ( sekretar@kiwanis.no ) snarest mulig, og senest 25. august 2017.