Fullmakter

 

ÅRSMØTEFULLMAKT – KLUBBDELEGATER

 

Fullmaktskjema klubbdelegater 2018  

 

Fylles ut og sendes Distriktssekretæren ( sekretar@kiwanis.no ) snarest mulig, og senest 20. august 2018.