Distriktsstyret

Slik er Distriktsstyret (DS) i District Norden sammensatt

 

DS har 16 medlemmer inndelt i:

– guvernørkollegiet  (4); her inngår Guvernøren, Neste guvernør, Forrige guvernør og Fremtidig guvernør

– administrasjonen  (6); her inngår Guvernørkollegiet, Distriktssekretær og Distriktskasserer

– viseguvernørene (10); her inngår en viseguvernør for hver av distriktets divisjoner.

X

Distriktsstyret for 2016-17:

Terje K. Christensen (guvernør). Eivind Sandnes (forrige guvernør). Heidie Ringsby (neste guvernør). Steinar Birkeland(fremtidig guvernør).

Dag Gladsø (sekretær). Paul Inge Paulsen (kasserer).

Viseguvernør Divisjon Akershus: Hans Olaf Teppen.

Viseguvernør Divisjon Buskerud: Carl-Erik Thielemann.

Viseguvernør Divisjon Indre Østland: Harald Langeid.

Viseguvernør Divisjon Telemark: Steinar Johnsen.

Viseguvernør Divisjon Sverige: Mona Hurtig.

Viseguvernør Divisjon Sørlandet: Karl Petter Nylén

Viseguvernør Divisjon Vestfold: Sigurd Hem.

Viseguvernør Divisjon Vestlandet: Dagfinn Bergkvist.

Viseguvernør Divisjon Viken: Marit Warme.

Viseguvernør Divisjon Østfold: Sverre Kristian Bakke.