Distriktsstyret

Slik er Distriktsstyret (DS) i District Norden sammensatt

 

DS har 16 medlemmer inndelt i:

– guvernørkollegiet  (4); her inngår Guvernøren, Neste guvernør, Forrige guvernør og Fremtidig guvernør

– administrasjonen  (6); her inngår Guvernørkollegiet, Distriktssekretær og Distriktskasserer

– viseguvernørene (10); her inngår en viseguvernør for hver av distriktets divisjoner.

X

Distriktsstyret for 2017-18:

 

Heidie Ringsby guvernør). Terje K. Christensen (forrige guvernør).  Steinar Birkeland (neste guvernør). Sverre Hauger (fremtidig guvernør).

Dag Gladsø (sekretær). Sverre Bakke (kasserer).


Viseguvernør Divisjon Akershus: Niels Christian Pedersen.

Viseguvernør Divisjon Buskerud: Torbjørn Hauge.

Viseguvernør Divisjon Indre Østland: Harald Langeid.

Viseguvernør Divisjon Telemark: Steinar Johnsen.

Viseguvernør Divisjon Sverige: Mona Hurtig.

Viseguvernør Divisjon Sørlandet: Karl Petter Nylén

Viseguvernør Divisjon Vestfold: Darren Litherland.

Viseguvernør Divisjon Vestlandet: Dagfinn Bergkvist.

Viseguvernør Divisjon Viken: Helge Bagøien.

Viseguvernør Divisjon Østfold: Trond Søhagen.

 

Til sammen 16 personer