Strategidokument

Her finner du det nye Strategidokumentet som ble vedtatt på DS 2 2016-17:

NYTT STRATEGIDOKUMENT 2017