Albaniahjelpen

KIWANIS ALBANIAHJELPEN (KA) ER DEFINERT SOM ET FELLESPROSJEKT I KIDN

 

STATUSRAPPORT JANUAR 2017:

KA rapport jan 2017

 

KIDN – KA – Samarbeidsavtale 01 01 2015 – 31 12 2016

Kiwanis Albaniahjelpen – vedtekter