Medlemsregister

KLUBB OG MEDLEMSLISTER (MELDEMSREGISTER):

Alfabetisk oversikt over klubber og deres  medlemmer. Oppdateres kontinuerlig; endringer med rød skrift 

Alle typer medlemsendringer sendes til Medlemsansvarlig som e-post.

Alle medlemsendringsopplysninger skal sendes på mail direkte til medlemsreg@kiwanis.no

Ved endringer i medlemsopplysninger (adresse, tlf, mailadresse o.l.): Skriv medlemmets navn, samt aktuelle endringer (og gjerne medlemmets internasjonale medlemsnummer, som finnes i Matrikkelen).

Ved utmelding: Skriv medlemmets navn og medlemmets internasjonale medlemsnummer (og gjerne årsak til utmeldingen).

Ved nytt medlem: Skriv medlemmets navn, adresse, tlfnr, mailadresse og fødselsår/dato (og gjerne klubbens internasjonale klubbnummer, som finnes i Matrikkelen).

Matrikkelen settes opp og ajourholdes av Webmaster, på grunnlag av data fra Medlemsregisteransvarlig.

Medlemsregister 17 – 18

– oppdatert 4.  juni 2018

 

Medlemslister 16 – 17

 

PS: FOR TIDLIGERE ÅR – SE MENYEN «ARKIV».