Medlemsregister

KLUBB OG MEDLEMSLISTER – MEDLEMSREGISTER:

Alfabetisk oversikt over klubber og deres  medlemmer. Oppdateres kontinuerlig; endringer med rød skrift 

Husk at innrapportering av personopplysninger til Medlemsregisteransvarlig skal skje i henhold til Databehandleravtalen og klubbens personvernerklæring og bare inneholde opplysninger som er fastsatt der.
Alle typer medlemsendringer sendes til Medlemsansvarlig som e-post.

Alle medlemsendringsopplysninger skal sendes på mail direkte til medlemsreg@kiwanis.no

Ved endringer i medlemsopplysninger (adresse, tlf, mailadresse o.l.): Skriv medlemmets navn og internasjonale medlemsnummer (se Medlemsregisteret), samt aktuelle endringer.

Ved utmelding: Skriv medlemmets navn og internasjonale medlemsnummer (og gjerne årsak til utmeldingen).

Ved nytt medlem: Skriv medlemmets navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og fødselsår/dato og klubbens internasjonale klubbnummer, se Medlemsregisteret.

Medlemsregisteret ajourholdes av Webmaster, på grunnlag av data fra Medlemsregisteransvarlig.

 

Medlemslister 18 – 19

– oppdatert 18. okt 2018

 

Medlemslister 17 – 18

– oppdatert 17. sep 2018

 

Medlemslister 16 – 17

 

PS: FOR TIDLIGERE ÅR – SE MENYEN «ARKIV».