KA historie

Her er historien om Kiwanis Albaniahjelpen

Historien er under arbeid.

Vi tar med første del som ble laget for Kiwanisnytt i 2008.

Om prosjekter i ettertiden klipper vi fra menypunktet Albaniahjelpen

Historien fra K-nytt 1 07 08

Alt skal justeres og skrives om.

 

FAKTAOPPLYSNINGER:

–        Økonomisk støtte fra klubbene i KIDN med rundt kr. 140.000 pr. år (de siste årene) og tre donasjoner fra KIF har dannet grunnlaget for det hjelpearbeider KA har utrettet i Albania siden 1992.

 

–        PROSJEKT NØDHJELP har siden 1992 samlet inn klær, sko, husgeråd og annet som barnefamilier trenger, sortert, pakket og bragt nedover til Albania 38 trailerlass med totalt ca. 20.000 familieesker (vekt 25-30kg). Sammen med Norsk Nødhjelp og lokale myndigheter er eskene fordelt til spesielt utsatte barnefamilier. I tillegg kommer sykler, symaskiner, sykehusutstyr, varmedresser, matolje og mye annet utstyr. Dette prosjektet ble avsluttet desember 2012.

 

–        PROSJEKT BRANNVERN har skaffet til veie 5 brannbiler, røykdykkerutstyr, hydraulisk frigjøringsutstyr, slanger, koplinger, hjelmer og annet utstyr, og bygget opp Albanias mest moderne brannvesen i byen Shkoder, hvor KA har sin «base». Shkoder har ca. 100.000 innbyggere. Prosjektet avsluttet høsten 2010.

 

–        PROSJEKT OPEN SCHOOL har bidratt vesentlig til å etablere Albanias første forsøk på en skolefritidsordning, organisert aktivitet for barn og unge utenom skoletiden. Under denne «paraplyen» ligger i dag korpset for utviklingshemmede (Trupa Muzikore), tre fotballag for gutter og ett for jenter og en dansegruppe med sigøynerjenter. Felles for gruppene er at barna/ungdommene er rekruttert fra  utsatte familier hvor barna har spesielt behov for å komme inn i gode og trygge miljøer. Disse tilbudene står som «fyrtårn» og veivisere for videre utvikling av organisert tilbud til barn og unge i Albania og er med på å rette søkelyset mot barn og unges oppvekstvilkår.  Økonomisk og praktisk støtte til Open School er KAs prioritet nr. 1 i årene fremover.

 

–        PROSJEKT TOROVICE: Torovice er en landsby Hoxha brukte til å deportere kriminelle og opposisjonelle i kommunisttiden. Byen er i en særdeles bedrøvelig forfatning, og preges av stor arbeidsløshet, høy kriminalitet og høy selvmordsprosent, særlig blant unge jenter.  En stor gave fra KC Skedsmo for noen år siden har gjort at KA fikk muligheten til å oppgradere helsestasjonen med medisinsk og kontormessig utrustning og fått lagt inn vann i bygningen. På barneskolen har vi installert vedovner i alle klasserommene, fått orden på det elektriske anlegget med lys i alle klasserom, satt inn nytt glass i knuste vinduer og renovert toalettbygningen. Prosjektet er nettopp avsluttet.

 

–        PLASTIKKPROSJEKTET OG ECOSOSIALT SENTER er de første prosjektene som baserer seg på hjelp til selvhjelp. Plastikkprosjektet går ut på å samle inn plast av alle slag (flyter over alt), komprimere og selge til en fabrikk som regenererer plasten til stoler, lampeskjermer og andre plastikkartikler. Både et miljøtiltak og inntektsbringende til Trupa Muzikore. De best fungerende musikantene og noen foreldre vil drive innsamlingen.

Det er i disse dager kjøpt en brukt plastkomprimeringsmaskin for kr. 20.000 i Norge som vil bli med traileren som går nedover i slutten av februar. Alt ligger nå til rette for montering og bruk av maskinen.

Det EcoSosiale senteret (50 mål stort område) blir i disse dager beplantet med 300     oliventrær med første innhøsting/inntekt om to år. Også her er det musikantene i Trupa Muzikore som skal arbeide aktivt, sammen med andre unge fra utsatte og sårbare miljøer. Målet på sikt er å utvikle stedet til et senter med mulighet for lett arbeid, mulighet til overnatting og guidede turer i omkringliggende fjellområder for turister. Deponering og komprimering av plast vil foregå på det EcoSosiale senteret. Spennende, utviklende og gode selvhjelpsprosjekter for våre målgrupper i Albania og igjen fyrtårn og veivisere for videre utbredelse andre steder i Albania. Dette er spennende utviklingsprosjekter.

Vi har nettopp fått bekreftet at det er bevilget albansk statlig støtte til å utvikle dette området slik ovenfor beskrevet.