KA Prosjekter

Beskrivelse av de forskjellige løpende prosjekter i Kiwanis Albaniahjelpen

For tidligere , avsluttede prosjekter se de andre lenkene under Albaniahjelpen.

Kiwanis Albaniahjelpen (KA) er nå inne i sitt 24. driftsår. Takket være solid støtte fra Kiwanisklubbene har vi utrettet en betydelig humanitær innsats, med fokus på barnefamilier i spesiell nød.

STØTTE TIL OPEN SCHOOL er fortsatt vår 1. prioritet. Prosjektet omfatter TRUPA MUZIKORE (korpset for utviklingshemmede), ett fotballag for jenter og tre for gutter, og dansetroppen med sigøynerjenter. Deltakerne rekrutteres ikke ut fra evner og status, men ut fra familiære og sosiale hensyn.

Alle aktivitetene står som rollemodeller og fyrtårn, og viser vei for videre utvikling av organisert aktivitet for barn og unge fra fattige og sårbare miljøer. Ved å støtte disse aktivitetene er vi virkelig med på å sette fokus på barn og unges oppvekstvilkår i Albania.

AVSLUTTET PROSJEKT: SKOLEGÅRDEN PÅ SIGØYNERSKOLEN

Uteområdet på skolen i sigøynerkvarteret i Shkoder besto av grus og stein og var uegnet til aktivitet. En sterkt trafikkert gate går rett utenfor. KA ble for to år siden anmodet av myndighetene om å støtte oppgradering av skolegården. Estimatet var på NOK 50.000. Dette er et tiltak i Kiwanis sin ånd, og vi bidro på betingelse av at skolegården er åpen også utenom skoletiden og at skolen er åpen en kveld i uken slik at elevene kan samles i en fritidsklubb. Dermed bidrar vi til økt motivasjon til å fullføre skolegangen. I Albania er det skolerett, men ingen skoleplikt, og mange dropper ut av skolen.

Sigøynerbarna er intet unntak. Skolegården er nå asfalt- og hellelagt, med noe beplantning og med oppmerking og utstyr for diverse ballspill. Den nye skolegården ble offisielt åpnet i juni måned med stor festivitas, musikk og basketballkamper.

NYTT PROSJEKT

Med bakgrunn i de gode erfaringene som er gjort med Trupa Muzikore, hvor vi har fått løftet gruppen utviklingshemmede fra å være usynlige til å bli en naturlig del av samfunnet, har vi blitt anmodet om å bidra til opprettelsen av en brass-gruppe med barn og unge i sigøynerkvarteret.
Målet er å få satt fokus på sigøynerbarnas status og levevilkår og bringe dem ut av den sosiale isolasjonen som gjelder i dag. Sigøynerne er nederst på rangstigen også i Albania.