Burn Camp P

Kiwanis støtter brannskadde barn

Norsk Forening For Brannskadde (NFFB) arrangerer årlig Burn Camp for mennesker som lever med arr etter brannskader. Om Burn Camp sier de:

Burn camp aktiviteter

Ideen kommer opprinnelig fra Amerika. Sykepleiere, fysioterapeuter og andre som jobbet ved Brannskadeavsnittet (BSA) på Haukeland Universitetssykehus(HUS) tok initiativet. De hospiterte på leirer i Europa både med og uten barn, og jobbet hardt i mange år for å få i gang Burn Camp i Norge. I 2001 klarte de det, og det har siden blitt et årlig arrangement. Økonomisk var de første Burn Camp’ene finansiert av ulike sponsorer som ga større eller mindre summer, og Kiwanis har støttet oss fra 2004. I dag er Kiwanis District Norden hovedsponsor, og vi får noen små gaver fra andre givere. Fram til 2006 lå Burn Camp under BSA sin drift, men under nedskjæringene det året ble alle midler fjernet fra dette prosjektet. NFFB har siden det stått bak tilbudet til landets brannskadede.

Støtten til Burn Camp gis av de enkelte Kiwanisklubber; den er regulert gjennom en egen avtale som evalueres og fornyes jevnlig.

Les avtalen her: Samarbeidsavtale Burn Camp

 X 

Burn Camp sommerleir 2016 arrangeres i Stavern, i uke 26

Vi er inne i et nytt og spennende år i Kiwanis, og et nytt og spennende år når det gjelder våre prosjekter. Som kjent er ett av våre prosjekter Burn Camp sommerleir.  Planleggingen er i full gang og sommerleiren går av stabelen i Stavern fra  26.06.16 til 02.07.16.

Det er viktig at klubbene så tidlig som mulig setter av midlene de vil gi både til Burn Camp og til Mental Helse Ungdom leirene.

Referat fra forrige års Burn Camp sommerleir, – Burn Camp 2015 –  viser at det er et rikholdig program og stort engasjement på leiren.

Se også denne videoen: https://www.youtube.com/watch?v=DQCfuqsLLq4&feature=youtu.be

 

Om noen klubber ønsker informasjon angående sommerleirene, stiller vi gjerne på et Kiwanismøte eller divisjonsmøte.

Med vennlig hilsen

Paul Mannes
Kontaktperson Burn Camp