Mental Helse Ungdom P

Kiwanis støtter MHUs sommerleirer

 

MHU logoMental Helse ungdom (MHU) har helt siden 2008 arrangert sommerleirer for ungdom. 2008 vært et fellesprosjekt i KIDN.
2011 ble en ny samarbeidsavtale med virkning frem til 31.12.2013 godkjent. Avtalen ble på årsmøtet 2013 forlenget for ytterligere 2 år.

Bjerkely Folkehøyskole

 

 

De første årene ble sommerleirene arrangert på forskjellig steder, men har fra 2010
vært arrangert på Bjerkely Folkehøgskole i Åsnes, Hedmark .

Sommerleiren 2015 arrangeres i uke 29

 

Dette er Mental Helse Ungdom

Mental Helse Ungdom er en medlemsstyrt ungdomsorganisasjon som har fylkes- og lokallag over hele landet. Vi driver med politisk og samfunnsrettet arbeid innen for feltet psykisk helse og baserer mye av vår virksomhet på frivillig arbeid fra medlemmene. Mental Helse Ungdom jobber for å bli en slagkraftig organisasjon som jobber med forebyggende arbeid, frivillig engasjement og kompetansebygging innen for feltet psykisk helse.

Hvert år arrangerer vi i Mental Helse Ungdom sommerleir. Ved økonomisk støtte fra den humanitære organisasjonen Kiwanis, ønsker å tilby våre medlemmer en utfordrende og meningsfull sommerferieopplevelse. Gjennom forskjellige verksteder får deltagerne lære noe nytt samtidig som vi har stort fokus på det sosiale. Vi har blant annet hatt både Aikido-(selvforsvar), teatersport-, sirkus- og leiravisverksted.I tillegg til dette har vi hatt besøk av flere intressante foredragsholdere..

Sommerleir 2010 2

Les om MHU og sommerleirene her: www.mentalhelseungdom.no