Albaniahjelpen (KA)

Samarbeidsavtalen med Kiwanis Albaniahjelpen (KA)

På årsmøtet i KIDN 2016 ble det vedtatt å avvikle KA som et samarbeidsprosjekt med KIDN, i løpet av våren 2018.

KIDN – KA  SAMARBEIDSAVTALE signert-07-10-2016