Tillitsvalgte

Håndbok for tillitsvalgte i Kiwanis – oppdatert mars 2016

Denne håndboken er primært laget med henblikk på bruk  i Divisjoner og klubber.

Rutiner m.m. for administrasjon av KIDN er beskrevet i «Kvalitetshåndbok for District Norden».

En del sentrale vedlegg i disse to håndbøkene er identiske for å unngå en masse «blaing» i flere dokumenter.

Håndbok for tillitsvalgte