Mandater

MANDATER FOR KOMITEER OG ARBEIDSGRUPPER

 

I Kiwanisåret 2016-17 har KIDN 12 komiteer/arbeidsgrupper.

Hver komite/arbeidsgruppe har et eget mandat. I tillegg er det utarbeidet ett generelt mandat, felles for alle.

Det er guvernøren i samarbeid med distriktsstyret som utarbeider aktuelle komitemandater, og mandatene evalueres på DS 1 hvert år.

PROSJEKTKOORDINATORER – mandat

KLUBBUTVIKLINGSKOMITE – mandat

HUMANITÆRKOMITE – mandat

PR – OG UTDANNINGSKOORDINATOR – mandat

PAST-GUVERNØRKOMITE – mandat 

MEDLEMSREGISTERANSVARLIG – mandat

NETTANSVARLIG – WEBMASTER – mandat

LOVKOMITE – mandat

KONVENTKOMITE – mandat

KIWANISNYTTREDAKTØR – mandat 

GUVERNØRKOLLEGIET – mandat

FINANSKOMITE – mandat