Vårt motto og mål

District Nordens interne motto er «Vi bygger».

 

Distriktets målsetninger er nedlagt i Distriktslovens artikkel II – § 3 – som sier:

Distriktets formål skal først og fremst være å hjelpe Kiwanisklubbene og Kiwanis International, å fremme mål, prinsipper, rutiner og de strategiske mål i Kiwanis, og spesielt å samarbeide med Kiwanis International i å:

Bygge nye klubber og styrke de eksisternde klubber.
Levere utdanningstilbud til klubbene.
Støtte opp om eventuelle barne – og ungdomsprogrammer, samt globale kampanjer for barneprogrammer, til og gjennom klubber.
Distriktet skal også fremme klubbene i distriktets interesser overfor Kiwanis International.

OBS: Gjeldene Forskrifter og Allmenne Råd definerer § 3 også på følgende måte:

Motto og mål for Kiwanis International er «serving the children of the world», og av dette fremgår at ett av District Nordens hovedformål er å arbeide med humanitære aktiviteter, fortrinnsvis rettet mot barn og unge.

 

For det enkelte år velger guvernøren et eget motto for året og fastsetter sine mål for sin periode som guvernør.[/bs_well

Guvernørens motto for Kiwanisåret 2016 – 2017 er: OPPLYSE OG UTVIKLE.

Guvernørens mål for Kiwansåret 2016-17 er: 3-4 nye klubber i Norge + 1-2 nye klubber i Sverige + nettoøkning i medlemsantallet på 150 medlemmer.