Vår visjon

KIWANIS DISTRICT NORDENs VISJON ER:

«Gjøre verden til en bedre plass for barn å trives i».

SE DET NYE STRATEGIDOKUMENTET:

NYTT STRATEGIDOKUMENT 2017